Over ‘t Kalkwijksterlint

Bewonersvereniging "'t Kalkwijksterlint" is in 2001 opgericht.

De reden om deze vereniging op te richting was in eerste instantie om de bouw van een asielzoekerscentrum aan onze straat tegen te gaan.  Als vereniging zouden we immers veel sterker staan tegen de gemeente en coa dan als individuen. Al met al is de bouw van het asielzoekerscentrum aan de Kalkwijk gelukkig niet door gegaan.  Langs deze weg willen we de oprichters en het toenmalige bestuur van 't Kalkwijksterlint dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd die ze hier aan besteed hebben.

In de huidige vorm is 't Kalkwijksterlint een vereniging die voornamelijk allerlei leuke, gezellige dingen organiseert voor de bewoners. Voorbeelden zijn het jaarlijkse paasvuur, de viering van St. Maarten en het "Kalkwijkster feest" dat om de 5 jaar plaats vindt.

Uiteraard houd de vereniging zich ook bezig met meer serieuze zaken als wegonderhoud, straatverlichting etc.

 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Koos Joosten, huisnummer 72, E-mail: kalkwijk@planet.nl

Secretariaat: Hielke Penninge, huisnummer 76, E-mail: hielkep@gmail.com

Penningmeester: Gea Lamein, huisnummer 127 b, E-mail: hplamein@xs4all.nl

Bestuurslid: Mandy Ruchti, huisnummer 90, E-mail: rucht007@planet.nl

Bestuurslid: Wilma Dijkstra, huisnummer 46, E-mail: wdijkstravanemst@gmail.com

Meldpunt Lief en leed: Annie Boekholt, huisnummer 139, E-mail: jbfaisan@online.nl

Website: Richard Eggens, huisnummer 145, E-mail: r.eggens@gmail.com

 

 

't Kalkwijksterlint is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02075250

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.